งานสงกรานต์ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง

ณ สนามโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ

จันทร์ที่ 12 เมษายน 2547

พระครูสุนทรพิพัฒนาภรณ์ (พระครูช้วน ชวนปญโญ) พร้อมทั้งพระสงฆ์อีก 20 รูป จากวัดบางนาใน และ อีก 2 รูป จาก จ.สระแก้ว

ท่านผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และถวายปัจจัย กับเจ้าอาวาสวัดบางนาใน

พระสงฆ์ 22 รูป จากวัดบางนาใน และวัดสระแก้ว บิณฑบาตร รับ ข้าวสาร อาหารแห้ง และปัจจัยจากคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน

คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองสรงน้ำพระพุทธรูป พระพุทธสยามภูมินาถ รุ่นสร้างพระเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี วัดบางนาใน กทม. สร้างเมื่อ 12 สิงหาคม 2535 และวงมโหรีจากคณะสโมสรคนธรรพศิลป์ ด้วยความอนุเคราะ์จากผู้ใหญ่บ้านบุญฑรี นาคทิม อดีตอาจารย์ดนตรีไทยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

คุณเกื้อกูล นุตยบุตร ผู้สื่อข่าวกีฬา ITV นำทีมงานมาถ่ายทำการละเล่นพื้นเมืองไทย ของเด็กๆ เนื่องในวันสงกรานต์

และถ่ายรูปร่วมกับครูใหญ่ คุณครูศิริสุข รุ่งเรือง และคณะครู

โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ