- กฎ ระเบียบ ของนักเรียนโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ( ทรงผม )
 
  ทรงผมนักเรียนชาย

ทรงผมนักเรียน
ผมด้านข้างเกรียน ผมด้านหน้ายาวไม่เกิน 2 ซม. ไม่หวีแสกกลาง ห้ามตัดผมทรงสกินเฮด

ทรงผมรองทรง ต้องตัดผมบริเวณต้นคอสั้นเกรียน ผมด้านหน้ายาวไม่เกิน 4 ซม. ไม่อนุญาตให้ย้อมผม
ทำสีผม ใส่น้ำมัน เจล โฟม หรือเครื่องเสริมทรงผมทุกชนิด หากถูกเตือนไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามเกินกว่า 2 ครั้ง ต้องตัดผมทรงนักเรียนทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้นแต่ประการใด
 
- นักเรียนชายตัดรองทรงสูง   
  ทรงผมนักเรียนหญิง
นักเรียนหญิงไว้ยาวได้แต่ต้องทักเปีย
ทรงผมสั้น ตัดตรง ยาวไม่เกินติ่งหู หรือยาวพ้นติ่งหูได้ไม่เกิน 2 ซม.ไม่ดัดหรือซอย ไม่ไว้ผมม้า ไม่มีเครื่องประดับผมทุกชนิด ยกเว้นกิ๊บธรรมดาสีดำ ให้หวีแสกข้างติดกิ๊บ หรือเกล้าผมไว้ข้างใดข้างหนึ่งผูกโบว์สีดำ สีน้ำเงิน หรือสีน้ำตาลเท่านั้น ความกว้างของโบว์ 1-2 ซม.

ทรงผมยาวถักเปีย ต้องยาวไม่เกินครึ่งหลัง (วัดจากปกเสื้อบนลงมาไม่เกิน 10 นิ้ว) ปลายผมต้องเสมอกัน ห้ามไว้ผมม้า รวบผมถักเปีย 2 เปีย เท่านั้น ผูกมัดปลายผมด้วยโบว์สีดำ สีน้ำเงิน หรือสีน้ำตาลเท่านั้น ความกว้างของโบว์ 1-2 ซม. ไม่ปล่อยชายผมด้านข้างให้ติดด้วยกิ๊บสีดำข้างละ 2 ตัว ถ้าหากตรวจพบว่ามีเหา ทางโรงเรียนจะให้ตัดผมสั้นทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้นแต่ประการใด
 
- นักเรียนหญิงทรงผมยาวถักเปีย