การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
Written by Teacher   
Friday, 02 March 2012 10:46

w001
ศุกร์ที่ 2 มีนาคม 55 ทางโรงเรียนศรีิวิทยาปากน้ำ มีความยินดีที่ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

ประธานคณะกรรมการประเมิน ภราดา ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

มอบหมายให้อาจารย์นวพล แก้วภูมิเผ่ เป็นผู้แทนมาประเมิน


w002
ดร.สุรีย์ แก้วสอน ศึกษานิเทศน์เชี่ยวชาญ
w003

อาจารย์วาทินี สุธนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา

 

Srinai Social Media

Srinai Web Video

Please make the Cache directory writable.

ชั้นเรียนประจำปี 54/55